Aanmelding EVP 2023

Je bent nog te vroeg, pas op 18 december 2022, 11.11 uur staat hier het invulformulier.

 

Dt zijn de gegevens die je bij de hand moet hebben om je op te geven in het hier te verschijnen formulier:

Persoonlijke gegevens van degene die alleen zichzelf, of zichzelf als contactpersoon van een groep opgeeft:
Voornaam of -letter(s)*

Voorvoegsel

Achternaam*

Straat en huisnummer*

Postcode*

Woonplaats*

Telefoon (mobiel)*

Email*

Wilt u als groep gaan dineren, vul dan hier de naam van de groep in, komt u alleen of met z’n tweeën vul dan bijvoorbeeld de familienaam in:
Naam groep*

uit hoeveel personen bestaat de groep, kan dus ook 1 of 2 zijn:
Totaal aantal personen*

 

*: deze velden zijn verplicht

 

Voorkeuren opgeven voor vlees, vis, vega volgt op een later tijdstip.