Oplossing Puzzels Klotkrant 2020

CRYTOPHILIPINE: zie foto

.

FOTOPUZZEL 1
Je ziet in het origineel welke onderdelen van plaats zijn verwisseld/gekopieerd:

.

.

FOTOPUZZEL 2
Deze was echt moeilijk en moeilijk te zien. Deze combinaties zijn gemaakt:
1+2: dat wil zeggen: lid 1 heeft de originele ogen/bril van lid 2 gekregen.
en verder: 2+Guus (staat zelf niet op de foto), 3+7, 4+5,5+6,6+5,7+3, 8+6, 9+11, 10+6, 11+9.

.

AASTENSE KLOTQUIZ
Vraag 1.
We weten: a+c=10, b=3 en a2+b2=c2 (volgens de stelling van Pythagoras)
Er zijn dus drie vergelijkingen en drie parameters.
b=3, dus a2+9=c2.
Daarnaast geldt: a+c=10, dus a=10-c en vullen dat in:
(10-c)2+9=c2 ofwel 100-20c+c2+9=c2 ofwel 109=20c
(gebruikmakend van de formule:
      (A-B)2=A2-2AB+B2, een merkwaardig product)
Daarmee is c=109/20 = 5,45 meter.
En daarmee a=10-5,45=4,55.
De mast is dus op 4m55 boven de grond gebroken.

.

Vraag 2.
We hoeven slechts één bal te pakken:
Omdat op elke doos een verkeerd etiket zit weten we dat in doos Z-W twee ballen zitten van dezelfde kleur.
Pakken we daar een Witte uit dan zitten daar dus twee Witten in. De twee Zwarten kunnen dan niet in Z-Z zitten, immers het etiket is fout, dus zitten de twee Zwarten in W-W, en de Zwart-Wit combinatie in Z-Z.
Pakken we er een Zwarte uit, dan zitten daar dus twee Zwarten in, de twee Witten in de Z-Z doos, en de combi in W-W doos.

Vraag 3.
De twee Aauw Prinsen springen op elkaars fiets, en fietsen zo hard ze kunnen om er zeker van te zijn dat hun eigen fiets als laatste aankomt.

Vraag 4.
Met één weging is de stapel valse muntjes er uit te halen. Dat gaat als volgt
Je pakt 1 munt van stapel 1, 2 munten van stapel 2,en zo door tot 10 munten van stapel 10.
Al deze muntjes samen weeg je
Als ze allemaal 10 gram zouden wegen dan zou het gewicht (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 ) x 10 gram = 550 gram zij.
Het aantal gram dat de weging afwijkt van deze 550 gram geeft dan de stapel met valse muntjes aan.
Als de weegschaal 548 gram aan geeft dan is dat 2 gram te weinig, en is stapel twee de stapel met valse muntjes en wegen deze muntjes 9 gram per stuk.
Als de weegschaal 559 gram aan geeft dan is dat 9 gram te veel en is stapel 9 de stapel met de valse muntjes en wegen deze muntjes 11 gram per stuk.