Prins Jorn 1 wordt Aauw Prins

Na afloop van de laatste Zittingsavond kwam er een einde aan de regeerperiode van Prins Jorn 1, en werd hij gewoon weer Jorn van Laarhoven.
Met een treffende toespraak verwelkomde de voorzitter van d’Aauw Prinsen Huub Verdonschonschot Jorn bij zijn illustere gezelschap.
Jorn werd hiermee de nieuwste Aauw Prins en hij kan zich alvast geestelijk, en waarschijnlijk ook lichamelijk, gaan voorbereiden op zijn rol bij d’Aauw Prinsen stunt op carnavals dinsdag.