Reglement Optocht Klotland

Algemeen:

 1. Het deelnamenummer moet voorop goed zichtbaar zijn voor de jury.
 2. Houd u zich aan aanwijzingen van politie en leden van het comité.
 3. Laat geen gaten vallen tijdens het trekken van de optocht. Zorg dus zelf voor een goede aansluiting en volg de aanwijzingen van de organisatie op.
 4. Verlaat de optocht niet vóór deze afgelopen en ontbonden is bij gemeenschapshuis De Klepel aan de Kerkstraat. Wagens moeten doorrijden om de Kerk heen tot in de Wilhelminastraat om opstoppingen bij de Klepel te voorkomen.
 5. Veroorzaak voor en na de optocht geen hinder voor het overige verkeer.
 6. Prinsenwagens rijden mee buiten mededinging.
 7. Reclame moet zich beperken tot het noemen van eventuele sponsors/begunstigers op een bord van maximaal 1 x 1 meter.
 8. Wagens moeten aan weerszijden begeleiders hebben om het publiek te beschermen.
 9. Door carnavalsstichting De Klot is een aansprakelijkheidsverzekering Deze geldt echter niet voor motorvoertuigen. Die moeten zelf over een W.A.M. -verzekering beschikken.
 10. Prijsuitreiking na de optocht in gemeenschapshuis De Klepel. Wanneer de juryscore onder een zes gemiddeld is wordt er geen prijs uitgereikt.
  Foto’s gemaakt tijdens de prijsuitreiking komen op de website: www.deklot.nl

 Drank en snoep:

 1. Meevoeren van alcoholische dranken is ten strengste verboden op straffe van verwijdering uit de optocht. Voorafgaand aan én tijdens de optocht wordt hierop gecontroleerd. Politie voert toezicht uit !
 2. Strooien van snoep is verboden; uitdelen door lopende deelnemers op straat en trottoirs is toegestaan.

 Geluid op de wagens:

 1. Geluidsboxen op wagens mogen met volume van hun geluid niet boven een voor het publiek en organisatie aanvaardbaar niveau uitkomen. (max. vermogen is 2 kWatt.) Aanwijzingen van organisatie en/of politie omtrent het volume moeten worden opgevolgd.

 Rommel:

 1. Buitensporig papier en papierversnippering is niet toegestaan, behoudens het gebruik van confetti en serpentines.
 2. Stank veroorzaken door grote rookwalmen op te wekken en te verspreiden is verboden!
 3. Bij het niet nakomen van deze regels kan verwijdering volgen uit de optocht.

DEELNAME AAN ONZE OPTOCHT GEBEURT OP EIGEN RISICO !