Roland Aarts Koninklijk onderscheiden

Trots!
Dat waren we al op ‘onze’ Vorst Roland, maar vanaf gisteren nog even iets meer. Tijdens de jaarvergadering op dinsdag 11 oktober heeft hij namelijk de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau ontvangen.
Van harte Roland en Rian, dankjewel voor al die jaren die jullie van waarde zijn geweest voor De Klot en ons Klotland.

 

Hieronder de tekst zoals die verscheen in de pers:

Roland Aarts (56) uit Asten heeft op dinsdag 11 oktober de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau ontvangen.

Burgemeester Anke van Extel-van Katwijk speldde Roland de versierselen op na de jaarvergadering van CS De Klot in de residentie zaal Jan van Hoek.

Een overzicht van de vele verdiensten van Roland:

Jong Nederland Asten

Als klein jongetje werd Roland in 1973 lid van Jong Nederland en actief binnen het jeugdwerk en de muziekvereniging. Via groepsleider en bestuurslid werd hij in 1998 voorzitter van het Jeugdwerk. Die e functie bekleedde hij tot 2004.

Door de jaren heen bleef hij zich inzetten voor Jong Nederland. Hij was bijvoorbeeld betrokken bij de organisatie van het eerste Muziekspektakel in Asten en Sinterklaasintochten. Bij grote musicalprojecten als Anatevka en Carmen nam hij als bestuurslid de fondsenwerving en sponsoring op zich.

Jong Nederland ziet hem als iemand die graag nieuwe initiatieven ontplooit, divers inzetbaar is en bovenal van gezelligheid houdt.

Stichting Sinterklaas Intocht Asten

Het was Roland een doorn in het oog dat Asten op een gegeven moment geen grote Sinterklaasintocht meer had. In 1997 richtte hij Stichting Intocht Sinterklaas Asten (SISA) op en vormde een bestuur. Sindsdien heeft Asten weer een jaarlijkse, spectaculaire Sinterklaasintocht. Ook kwam er een Pietencentrale. Roland was al die jaren erg belangrijk voor de continuïteit en zette zich zowel bestuurlijk als in de uitvoering tot en met 2019 op nagenoeg alle fronten in.

Het is vooral aan hem te danken dat er nu een stabiele en zelfvoorzienende stichting staat.

Oranjecomité Asten

Toen in 2014 het Oranje Comité Asten ter ziele dreigde te gaan stond Roland op om dit comité nieuw leven in te blazen. In de praktijk betekende dit dat hij in 2014 zo ongeveer alleen een mooie Koningsdag organiseerde voor de Astense gemeenschap. Vanaf 2015 stond er een nieuw bestuur, waarvan hij voorzitter was tot 2019. Al die jaren vervulde hij ook hier een voortrekkersrol en het huidige bestuur dankt hem voor zijn verbindende kwaliteiten, positieve instelling en daadkracht, zodat het comité vanaf 2019 op een goede manier zonder hem verder kon.

CS De Klot

Zeg je in Asten ‘Carnavalsvereniging De Klot’, dan zeg je ook Roland Aarts. Sinds 2000 zet hij zich breed in voor deze vereniging.

Diverse evenementen heeft hij (mee) bedacht en uitgerold, zoals Efkes Veurpruuve en het Reundje Klot. Sinds 2011 zit hij in het bestuur en is hij vorst.

Vanaf 2012 is hij voorzitter van de commissie Zittingsavonden.

Niet onvermeld mag blijven dat hij mede-oprichter en lid was van het succesvolle cabarettrio Timper. Daarvoor was hij verbonden aan cabaretgroep Koijen Ojjem.

De carnavalsvereniging geeft aan erg dankbaar te zijn voor tomeloze inzet, regelwerk en creativiteit.

Mantelzorg

Sinds 2018 wonen de ouders van Roland in een tiny house in zijn tuin. Met zijn echtgenote regelt hij de dagelijkse gang van zaken, vervoer en is hij contactpersoon voor zorginstanties. Ook regelt hij hun post en financiën.
Diversen

Roland Aarts was nog bij veel andere activiteiten betrokken, denk o.a. aan:

– presentator Maestro

– presentator zeskamp Asten

– initiator en organisatie van het Ondernemerscafé van de Ondernemers Vereniging Asten (OVA)

– bestuurslid Slag om Asten